Kusilluyuq sipas - IX

“Yaw wamra, maypitaq Lucía?”
“Kanan tutamanta huk forasterom hamurqan. Asllata Luciawan rimanakuchkarqan. Chaymantam paywan ripurqan. Manaraq kutimurqanchu.”
“Pitaq chay forastero? Riqsirqankichu?”
“Arí, chay qillkaykamayuq qamwan purikuq runam karqan.”
“Ay Dios! paykunap puchukaynin kaptinqa ñuqapas qullusaqchá.”

“Yaya Kusiñawpa, kayman ayqispa hamuyku. Maymanchá rispa qispiykuman? Apuskikunap llimpinwan pintaspam kallpanwan samaykusqan karqani. Huiracochakunaqa mana haykappas huchayta perdonanqachu. Huk kusi pachaman chayayta atiyman?”
Kusiñawpaqa asirirqan. Qunqayllamanta sinchi wayra hatarispa chay waynata kusillu uqllaykuq sipastawan wakilla apapurqan. Mana riqsisqa kitiñiqman wayrap apapusqan kaspa kay pachamanta chinkaripurqanku.

“Manaraqchu pintorta hapirqanku?”
“Manaraqmi. Ichaqa huk runam Limaqmanta kutimuspa ‘ñanta purikuspa qumir wayllapi hatun rumita tarirqani; chay rumim huk runa ayqiqhina rikchaq sayarqan, qayllanpiri huk aswan huchuylla rumipas kusillu uqllaykuq sipashina rikchaq karqan; manachuch chayqa pintor Luciawan rumiman qasasqa?’ ñispa ñiwarqan.”

“Manaraqchum yachankichik? Iglesiap kicharisqan qayantinpi hatun milagrom ruraytukurqan. Padre Valdez iglesiaman yaykuspa qawarirqan, iskay pirqakuna, maypim Paraíso Ukupachapas pintasqa karqan, chaypim yuraq iskulla karqan. Chay altar mayorpitaqmi virgen wawantinpa rikchallan rikurirqan. Virgenmi Catalinahina rikcharqan. Padre Valdezqa ancha kusikuspa runata don Diegop wasinman kacharqan ‘iglesiaman hamuchun’ ñispa. Don Diego puñunapi unquq sirirayarqan. Milagrota uyarispa utqalla sayarispa rikuq hamurqan. Padre Valdezri misata rurarqan ‘Diosmi Supayta atirqan’ ñispa.”
”Chayllatachu yachanki? Kanan tutamanta iglesiata kicharispa sacristánqa rikurqan Catalina ñataq Luciaman tukusqa altarmayorpi pintasqata. Chay mestiza sipasqa huchuy kusillu rikranpi hatalliq retablopi rikurirqan. Utqalla padre Valdezwan don Diegokta qayachirqan ‘hamuchunku!’ ñispa. Chayamuptinpachalla altarmanta Lucía asirirqan, kusillu qaparirqanpas. Don Diegom pachaman urmarqan sunqun chinkariptin. Padre Valdezri utiq tukurqan!”
“Ñuqataqri kanallanmi iglesiapi karqani. Catalina wawantinta rikurqani. Imanaypaqchá?”
“Manam imanaypaqpaschu! Huk punchaw Diosmi Supayta atipan, qayantintaq Supaytaqmi Diosta atipan.”
“Padre Valdezsi Limaqman qillqasqanta chayachirqan ‘kayman huk padre Supay ayqichiyta yachaq hamuchun!’ ñispa mañaspa.”
“Allinmi. Chayamunanta suyasuntaq. Kananmi iglesiata risun. Lucía Catalinawan ñañam. Manam awqanchikchu. Mayqin kaspapas yanapawasun. Paykunatari ‘kay wata puquqmi kachun!’ ñispam mañasun”.